Hoppa till innehåll

Pressmeddelande

Bussarbetarnas Riksorganisation (BARO) stämmer in Nettbuss AB till Arbetsdomstolen. Tvisten gäller att Nettbuss i Ulricehamn felaktigt avskedat en bussförare som är medlem i BARO.

Bakgrunden till tvisten är att bussföraren fick utföra ett slumpvis drogtest på sin rast. Testresultatet blev klart först två och en halv vecka senare och visade då ett positivt svar för kokain. Föraren blev avstängd och kort därefter avskedad av Nettbuss. För BARO är säkerheten i busstrafiken det viktigaste. BARO är därför mycket positiva till alkohol- och drogtest.

I detta fall ifrågasätter dock BARO mycket starkt både testets tillförlitlighet och Nettbuss agerande.  Föraren, som helt nekar till att ha tagit kokain, gjorde omedelbart efter Nettbuss avstängning två frivilliga övervakade test via vårdcentral och rättsmedicinalverket. Inget av testerna visade spår av kokain. Det senare testet var ett s.k. hårprov som kan utvisa förekomst av droger flera månader bakåt i tiden.

Föraren har heller inte anklagats för att ha kört farligt eller agerat påverkad utan testet är den enda grund som Nettbuss har för avskedandet. BARO anser att avskedet är felaktigt, både för att testet i sig var otillförlitligt, och för att ett avskedande är en för hård åtgärd från Nettbuss sida. 

Varför använder Nettbuss en metod vid drogtest där resultatet kommer flera veckor senare? Det innebär att påverkade förare kan vara i trafik lång tid utan att upptäckas.

Om Nettbuss anser att det räcker med ett positivt test för att bli avskedad borde dom åtminstone använda mer tillförlitliga test och verka för att testresultatet kommer snabbare. 

Åke Rönnholm, ordförande för BARO.

BARO anser att avskedandet var olagligt och har nu stämt Nettbuss i Arbetsdomstolen och krävt skadestånd om 120 000 kr till föraren. 

Nettbuss hade mycket väl kunnat genomföra mindre ingripande åtgärder som att testa föraren igen eller omplacera honomavslutar

Åke Rönnholm.