Hoppa till innehåll

Temperatur i bussar

Miljön i våra bussar kan indelas i två delar, dels miljön för våra passagerare och dels förarnas arbetsmilö. Förarna har under många år försökt att argumentera för att höga respektive alltför låga temperaturer i bussarna avsevärt försämrat, komfortmiljön för passagerarna och att densamma varit en olägenhet för våra chaufförer.

I dagens moderna samhälle är det oacceptabelt att passagerarna skall behöva utstå en värme, många gånger över 40 graders strecket, likaså att förarna på sin arbetsplats, utsättas för än högre temperaturer. Det senare på grund av att förarna sitter på en plats där inga gardiner eller andra metoder kan motverka den direkta solinstrålningen. Den höga värmen på förarplatsen bidrar till att förarna mister den uppmärksamhet som deras arbete kräver. Att framföra en buss, samtidigt som man ansvarar för passagernas komfort och säkerhet, innebär redan från början ett stort ansvar.

Hur har det kunnat bli så? Den viktigaste orsaken är att: Den fackliga organisation som i huvudsak organiserar bussförare (Kommunal), inte ansett frågan vara av den digniteten att man drivit frågan

och att Arbetsgivarna har likaså under många år hävdat att förarplatsen inte är att likställas med en arbetsplats. Arbetsmiljöverket agerar därför, i enlighet med att samförstånd bör gälla mellan parterna, inte innan samförstånd uppnåtts. Vi, Bussarbetarnas Riksorganisation, (BARO) kräver därför att: Arbetsmiljöverket snabbt behandlar frågan om temperaturer och att bestämmelser utfärdas i överensstämmelse med att förarplatsen är en arbetsplats och att gränsvärden därför sätts både för kyla och värme. Vidare att eventuella dispenser för att äldre bussar skall kunna användas, att dessa endast får användas i trafik om de utrustas med air conditioner anläggningar (AC).

Kom ihåg! Att ni som förare av en buss som inte är utrustad med AC och där värmen överstiger det acceptabla, alltid kan ta en extra paus om ni upplever att ni inte kan ansvara för er och passagernas säkerhet. Dåsighet och trötthet är alltid något som vi förare måste respektera då det kan resultera i mycket allvarliga olyckor. Det är alltid vi förare som bär det slutliga ansvaret, om inte något annat kan bevisas.

Åke Rönnholm

Ordförande Riksorganisationen