Hoppa till innehåll

Baro är en ganska ny fackförening för alla inom bussbranschen. Bussförare, mekaniker, rangerare, servicevärdar, med flera är välkomna för att tillsammans bevaka de existerande villkoren samt naturligtvis försöka förbättra dem. Möjligheter att åstadkomma något positivt finns, inte minst när det gäller att förhandla med arbetsgivarna när medlemmar behöver hjälp.

Medlemsstyrt

För Baro är det medlemmarna som är facket. Det är medlemmarna som har avgörandet över såväl organisationen som de fackliga frågorna. På Baros lokala nivå, sektionerna, bedrivs verksamheten med en hög grad av självständighet men naturligtvis inte avskärmat från den övriga organisationen.

Den fackliga rörelsens styrka är dess medlemmar. Bara tillsammans kan vi förbättra våra arbetsförhållanden. Baro är byggt på fackföreningsrörelsens värderingar om människovärde, jämlikhet och rättvisa och kamp mot diskriminering och orättvisor.

Föreningen drivs av ideellt arbete och det finns mycket att göra. Ju fler som ar aktiva desto bättre förutsättningar för att kunna driva frågor som medlemmarna anser är viktiga.

Två saker Baro inte har

  • Baro har ingen egen a-kassa. Det finns fristående a-kassor, till exempel Alfa-kassan. Om du redan är medlem i en a-kassa kan du stå kvar där som direktansluten medlem.
  • Baro förmedlar ingen hemförsäkring men alla bussarbetare omfattas av avtalsförsäkringen (AFA) genom bussbranschavtalet oavsett om man är medlem i någon fackförening eller inte.